Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Türkiye’de imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların sektördeki ekonomik durumuna dair tahminlerini ölçen reel kesim güven endeksi, Ocak ayında 3,4 puan artarak 109,5 seviyesine yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 111,9 seviyesine yükseldi. Merkez Bankasının hazırladığı veriye göre;

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %77,6 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %78,0 oldu.

Anket sonuçlarına göre hazırlanan endekste son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. İç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler önceki aya göre güçlenirken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 8,2 puan artarak %43,5’e yükseldi.

Ocak ayında, ankete katılan işyerlerinin %52,6‘sı üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, %12,7‘si hammadde-ekipman yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Bu durumu sırasıyla talep yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

 

Dolar Haberleri

Sitemizde uzmanlarımız tarafından yayınlanan günlük dolar haberlerini sizler de yakından takip edebilir ve doların gidişatı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Bir yorum yap