Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 22 Aralık’ta gerçekleşen yılın son Para Politikası Kurulu toplantısının tutanaklarını yayımladı.

Faizin %9’da sabit tutulduğu son toplantının bugün açıklanan özetinde enflasyon ve para politikasına dair değerlendirme yapıldı.

Yurt içi enflasyonda alınan stratejik önlemlerle bazı sektörlerdeki arz kısıtlamalarının olumsuz etkilerinin azaltıldığı, ancak küresel ölçekte üretici ve tüketici enflasyonun yüksek seviyelerini koruduğu ifade edildi. Değerlendirmede yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlendiği vurgulandı.

Küresel merkez bankaları arasındaki politika farkının devam ettiği, ancak finansal piyasalarda artan durgunluk risklerine karşı faiz artışı yapan merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerinin artmaya başladığı belirtildi.

Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarında, küresel risk iştahındaki iyileşmeye paralel olarak Aralık ayında hem borçlanma hem de hisse senedi piyasalarına girişler devam ettiği belirtildi. Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil faizlerindeki oynaklık ve küresel finansal koşulların seyri gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarına ilişkin riskleri canlı tuttuğuna dikkat çekildi.

Liralaşma Stratejisi kapsamında atılan politika adımlarının da etkisiyle Türkiye’nin Türk lirası cinsi devlet tahvili getirileri bu dönemde başta uzun vadede olmak üzere benzer ekonomilere göre daha olumlu bir performans sergilemiştir

Yılın son çeyreğine dair öncü göstergeler zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlama eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. İmalat tarafında bazlı göstergeler ve diğer yüksek frekanslı veriler iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğini gösteriyor. İmalat sanayi firmalarının kayıtlı iç ve dış piyasa siparişleri ile geleceğe yönelik sipariş beklentilerine bakıldığında son çeyrekte ihracat siparişi beklentilerindeki azalışın yavaşlamakla birlikte sürdüğü, iç piyasa siparişi beklentilerinin ise yatay seyrettiği görülüyor.

Dış ticaret açığında enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yüksek seviyeler ve altın ithalatındaki ivmelenme kaynaklı gözlenen yükselişe karşın hizmet gelirlerinde süregelen artış eğilimi cari işlemler dengesini desteklemeyi sürdürüyor. Turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı devam ediyor. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutuyor. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz ediyor.

Merkez Bankası para politikasının enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına ve para politikası ile ne ölçüde kontrol altına alınabileceğine dair değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirleneceğini belirtti.

Tutanaklarda uygulanacak politikaların liralaşma hedefiyle uyumlu olacağına vurgu yapıldı ve yarın açıklanacak 2023 Yılı Para ve Kur Politikası toplantısında detayların paylaşılacağı belirtildi

Merkez Bankasının parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceği ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getireceği ifade edildi. Uygulanacak politikalar aralık ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Para ve Kur Politikası metninde kapsamlı olarak ilan edilecek.

Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecek. Uzun vadeli, sabit getirili ve Türk lirası varlıklara talebin yükselerek getiri eğrisinin parasal aktarımın etkinliği yönündeki seyri yakından izlenecek. Kurul, kredilerin büyüme hızıyla birlikte, hedefli alanlarda verimlilik kazanımları sağlayan kredilerin finansman maliyetlerinin de aktarımın korunmasını sağlayacak şekilde gelişimini gözetecek.

Dolar Haberleri

Sitemizde uzmanlarımız tarafından yayınlanan günlük dolar haberlerini sizler de yakından takip edebilir ve doların gidişatı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Bir yorum yap